Tag Archive: xử lý nước giếng khoan

xử lý nước giếng khoan

Xử lý nước giếng khoan là một trong những thế mạnh của DoctorHouses. Chúng tôi đã xử lý rất nhiều công trình xử lý nước ở giếng khoan, và lọc được những loại kim loại nặng như Canxi, Sắt, Mangan…