Máy nước nóng năng lượng mặt trời

Máy nước nóng năng lượng mặt trời Kangaroo dạng ống Lõi bình bảo ôn trong: Inox SUS 304-2b loại dùng cho thực phẩm (fooding standard).
Máy nước nóng NLMT dạng tấm lõi bình bảo ôn trong: Inox SUS 304 2b loại dùng cho thực phẩm (fooding standard) có độ dày trên 1,1mm.