Van tự động Clack USA

Van tự động Clack USA
1. Thời gian giao hàng: Giao hàng ngay hoặc trong vòng 4 tuần ngày kể từ ngày đặt hàng.
2. Địa điểm giao hàng : Trong phạm vi Tp. HCM.
3.Giá trên đã bao gồm VAT 10%.
4. Chứng từ kèm theo hàng hóa: Hóa đơn GTGT; C/O; C/Q; CA