Xử lý nước nồi hơi

Xử lý nước nồi hơi: Nước nồi hơi luôn là một vấn đề dành cho các doanh nghiệp sản xuất. Lắp đặt hệ thống làm mềm nước cấp nồi hơi. Xử lý nước cấp cho lò hơi – Nước cấp lò hơi đòi hỏi phải đạt các chỉ tiêu về Fe, độ cứng, TDS, pH. Việc thải trực tiếp nước nồi hơi ra môi trường sẽ gây ra các vấn đề nghiêm trọng về môi trường, pháp luật… Nắm bắt được nhu cầu này, An Đạt Phát – DoctorHouses đã thiết kế các hệ thống xử lý nước từ nồi hơi, làm mềm nước, đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh của quốc gia.

Vui lòng liên hệ số điện thoại: 0966.596.908 để được tư vấn trực tiếp miễn phí !!!